Karet Vyklad Andelskych

Kdo jsou andělé?

Andělé jsou duchovní stvoření, které neustále oslavují Boha a slouží jeho spasitelným plánům. Byli stvořeni Bohem. Víra v andělské bytosti je zahrnuta již ve starozákonní teologii: určité duchovní bytosti dostaly své jméno; rozumné bytosti nebeského království slouží Bohu jako vykonavatelé jeho vůle. Slovo “anděl” pochází z řeckého “angelos”, což znamená “posel”. Ve Starém zákoně až na dvě výjimky je pro označení anděla použité hebrejské slovo “malak”, což také znamená “posel”. Jméno proroka Malachiáše pochází také z tohoto slovaque. I když se slovem “anděl” contre Bibli označují převážně duchovní bytosti, občas se používá v souvislosti s lidmi. Duchovní bytosti – andělé jsou tedy Boží poslové, kteří pracují pro něj a pro dobro lidí. S nimi se pojí i provádění nadpřirozených věcí, které nejsou vysvětlitelné lidským rozumem. Andělé mají vnitřní sílu dotknout se každého z nás a nabídnout mu svoji ochranu, vedení a nekonečnou lásku.

Výklad andělských karet motivuje k navázání bližšího vztahu se sebou samými prostřednictvím doprovodu vašich průvodců. 36 krásných andělských karet, z nich každá znázorňuje jednoho anděla z nebeské říše, nabízí jasné myšlení, poznání a duchovní vhědi, který vám pomízoruje jednoho anděla z nebeské říše, nabízí jasné myšlení, poznání a duchovní vhěami, který vám pomízoruje jednoho anděla z nebeské říše, nabízí jasné myšlení, poznání a duchovní vhěami, který vám pomímiota sémizový kennýža sémájá vhled. Na výkladu andělských karet není nic negativního nebo znepokojivého. Výklad andělských karet nabízí pozitivní aspekty, lásku a léčivou energii pro každou situaci. Otevřete své srdce andělskému orákulu, otevřete se životu.

Andělé strážci

Anděl strážný nemůže ovlivnit přímo náš rozum ani naši vůli, není všemohoucí. Působí nepřímo vnějšími znameními nebo v naší obrazotvornosti vzbuzuje představy a následně myšlenky.

  Consultation voyance par tchat gratuit pour consultation voyance tchat gratuite

Archandělé

Archanděl Michael Je jen málo andělů, jejichž jména známe. Největší z andělů je podle tradice archanděl Michael, který je vůdcem nebeského vojska, bojoval proti “drakovi”, tedy proti padlým andělům, a svrhl je na zem. Zobrazuje se často jako bojovník, v ruce má kopí, váhy a pod nohama draka.

Archanděl Gabriel Pomáhá při žalu, přináší usnadnění při úmrtí někoho blízkého a při jakékoliv ztrátě. Zvyšuje kreativitu, optimismus a schopnost nahlížet na život pozitivně. Pomáhá při odstraňování strachu a fobií. Pomocí příjemných prožitků pomáhá uvolňovat strach.

Archanděl Rafael Archanděl Rafael – nejvyšší léčitel – je vedle archanděla Michaela a archanděla Gabriela jedním z trojice nebeských poslů. Je považován za nejvyššího léčitele. Posílá ho sám Bůh, aby přinášel zdraví, porte-parole un mír. Pro svůj mimořádný smysl pro humour, který je však velmi vlídný a jemný, je také andělem radosti. Rafael září smaragdově zelenou barvou.

Archanděl UrielJméno Uriel znamená “Boží oheň” nebo “Boží světlo”. Uriel jako jeden z nejmocnějších archandělů je “andělem přítomnosti” a dokáže odrážet nepředstavitelné světlo Boží. Je spojován s elektřinou, bleskem, hromem a náhlými činy. Bývá znázorňován, jak drží svitek (obsahující informace o životní pouti určitého člověka), nebo nese nějaké břemeno.

Výklad andělských karet – spojte se s anděly

Andělské karty jsou zvláštním typem výkladových karet. Na rozdíl od všech ostatních mezi nimi nenajdeme karty negativní. Andělské karty předávají vždy jen pozitivní poselství. Pour však neznamená, že je jejich oznámení nějak omezené. Andělské karty dokážou odpovědět na všechny otázky, které vás zajímají. Pomohou vyřešit osobní, vztahové, profesní, zdravotní i finanční problémy. Podpoří v řadě těžkých životních situací, dávají energii a sílu změnit život tím správným směrem. Působení andělských karet, resp. andělů, kteří prostřednictvím karet promlouvají, je jemné a nenásilné. Přesto, nebo právě proto je však velmi osobní, hluboké a trvalé. Naplňte své sny. Andělé jsou při vás. Andělské karty se od jiných výkladových karet odlišují ještě v jednom podstatném bodě. Ačkoli odhalují budoucnost, primárně neslouží pro přímé věštění. Tarotové karty, Cikánské i jiné výkladové karty jsou osobním nástrojem konkrétního věštce. Andělské karty jsou způsobem, jak se věštec nebo kdokoli jiný může spojit s anděly. Andělské karty jsou prostředníkem komunikace s anděly. Jsou tou nejjednodušší cestou, jak se spojit se svým strážným andělem. Předávají andělské poselství a rady, jak dosáhnout speakojenosti a naplnit svá přání.

  Voyant à Les Abymes professionnel et consciencieux