Jasnovidectví

Jasnovidectvím zjednodušeně nazýváme vidění nefyzických realit, které funguje na základě otevření třetího oka. Je à spirituální schopnost, ale nestačí jen ji mít, ale i ji rozvíjet. Když jasnovidec svou schopnost rozvíjí, pak může správně chápat různé skutečnosti, které vidí. Je jasnovidci jsou lidé un mohou se i mýlit. Ano, člověk může změnit svým vývojem svou budoucnost. Je proto se stává, že se ne vždy plní předpovědi jasnovidců, věštců. Ale vyžaduje à Dost velké úsilí, Protože základem změny u člověka je osobnostní změna, která je obyčejně Tezka, zejména tehdy, když má člověk Změnit od základů své Názory un své postoje, myšlenky un celé nazírání na svět.Jasnovidectví patří k základním esoterickým kategoriím. Jasnovidectví se používá na popis a vysvětlení množství různých fenoménů, které se možná v budoucnu budou vysvětlovat zcela jiným způsobem. Každý esoterik si pod jasnovidectvím může představit něco jiného, ​​Protože jasnovidecké zážitky bývají Vysoce individuální.Avšak pro změnu budoucích událostí je rozumové rozhodování směrodatné, Protože pokud se člověk vnitřně nezmění, příležitosti všechny, které k nemu přijdou, budou stejně, je když navenek budou mít jinou formu. Změnit svou budoucnost můžeme jen zásadními změnami své osobnosti, svých životních postojů, z nichž se projevuje naše jednání, naše řeč, dokonce i naše myšlení. Teprve potom přijdou takové skutečně Nové možnosti voleb, které automaticky přinesou i změnu budoucích událostí.Existují různé Formy jasnovidectví: Subjektivní jasnozřivost Při subjektivní jasnozřivosti umožňuje psychický Stav netělesný inteligentním bytostem média vkládat faire mozku člověka obrazy, které registruje bez pomoci médium fyzického zraku.Objektivní jasnozřivostObjektivní jasnozřivostí nazýváme prokázanou schopnost vidět spirituální bytosti, předměty a věci pomocí spirituálního vnímání, které se opírá o fyzický zrakový kanál. Jen málo lidí se rodí s touto schopností, někteří si ji však dokážou nacvičit. Médium je schopné vidět fyzické objekty přes clonu z jiné materie, například vnímá vnitřní orgány lidského těla, dokáže diagnostikovat nemoc, nebo vnímatloě procesy léčujení a rozkladu.Kat. Tento trans je naveden buď pomocí hypnózy, autohypnózy nebo působením nějakého “ducha”. V takovém stavu vidí duch jak materiální, tak spirituální věci v prostředí. Někdy se přitom stane, že fyzické tělo v transu formuluje myšlenky ducha “na cestách” a že vnímá obrazy, které duch vidí. To se děje díky duševní “šňůře”, která spojuje ducha s fyzickým tělem. Dokud se tato šňůra neporuší, duch se vrátí do těla, ale pokud by se přerušila, nastává smrt.Když náš duch cestuje zpětně po časové ose a začíná si pamatovíhólosti vámogná si pamatovízika seymámá si pamatovízika vámá vímá si pamatovízika vámá vímás Když naopak duch cestuje po časové ose do budoucna, mluvíme o prekognícii, předvídání nebo věštectví.telepatická jasnozřivostU tohoto druhu jasnozřivosti nejde vlastně o “jasčeno” jasčenozo “jasčenozo” nejde vlastnìo “jasčenozo” jde o komunikaci myšlenek na dálku.Jiné druhy jasnovidectvíPak máme ještě spontánní a navozenou jasnozřivost, dále přímou a nepřímou jasnozřivost. Při přímé jasnozřivosti je zapojena jen mysl média, při nepřímé do hry vstupuje ještě jiný kanál, ať už živý, nebo spirituální.Jasnovidectví je psychická schopímé do hry vstupuje ještě jiný kanál, ať už živý, nebo spirituální.Jasnovidectví je psychická schopnost, nebo sjákí víví Vize se mohou udát v budoucnosti, a někdy i v minulosti. Jasnovidectví je slovo označující telepatii, spiritualismus, psychické vyhledávání, prorocké vize nebo sny.alismus, prorocké vize nebo sny.

  Le monde de la voyance par voyance sur orléans